top

Polityka prywatności

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW STRONY I JEJ CZĘŚCI SKŁADOWYCH

1.1. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane na Stronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

1.2. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne lub obowiązkowe, w zależności od rodzaju usługi. Szczegółowe regulacje towarzyszące wszystkim usługom mogą wskazywać inne dane osobowe, których przekazanie jest niezbędne w celu skorzystania z określonej nimi usługi oferowanej na Stronie.

1.3. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Twój Kwadrat wyłącznie do kontaktów z użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Administratorem danych osobowych użytkowników Strony jest Twój Kwadrat zwany również dalej Administratorem.

2.2. Odbiorcą danych jest podmiot zajmujący się obsługą informatyczną Administratora (tworzeniem, rozbudową i obsługą informatyczną Strony), zwany dalej również administratorem usług.

2.3. Administrator nie stwierdził obowiązku powołania inspektora ochrony danych.

 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Stronę za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Administrator może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi użytkowników Strony i w ramach komunikacji z użytkownikami, którzy wyrazili na to zgodę. Szczegółowy cel oraz komplet niezbędnych informacji wymaganych obowiązującym prawem podany jest przy każdej usłudze, w ramach której odbywa się przetwarzanie danych osobowych użytkownika Strony.

3.2. Administrator oświadcza, że nie stosuje profilowania dla celów marketingu bezpośredniego.

3.3. Dane osobowe, w związku z funkcjonowaniem Strony, są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera o ile taka będzie świadczona przez Twój Kwadrat – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych lub wzornika kolorów – podstawą prawną przetwarzania, jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną przez użytkownika zgodą;
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników na Stronie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 1. PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH OSOBOWYCH, ICH POPRAWIANIA I USUNIĘCIA

4.1. Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych Administratorowi w ramach uruchomionych usług.

4.2. Każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach korzystania z usług lub aplikacji na Stronie może się zwrócić bezpośrednio do administratora usług lub Administratora z prośbą o umożliwienie jej dostępu do nich, ich poprawienia lub usunięcia, przesyłając wiadomość na podane wyżej adresy e-mail.

 1. OCHRONA PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek Strony dane osobowe użytkowników, również na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, posiadają stosowne upoważnienia wydane przez Administratora.

5.2. Administrator nie przekazuje danych osobowych użytkowników Strony poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 1. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Administrator nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych użytkowników Strony osobom trzecim i podmiotom komercyjnym. Ze względów technicznych Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania, w tym przypadku administratorowi usług wskazanemu w punkcie 2 powyżej, który zajmuje się tworzeniem, rozbudową i obsługą informatyczną Strony i jego części składowych, z których pochodzą dane zarządzane przez administratora.

 1. PRZETWARZANIE INNYCH DANYCH UŻYTKOWNIKÓW STRONY

7.1. W ramach Strony i jego częściach składowych zbierane są także informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Są one wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją serwerami. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji dotyczących użytkowników odwiedzających Stronę.

 1. OCHRONA TRANSMISJI

8.1. Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

 1. PLIKI COOKIES

9.1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Strony (np. komputerze, komórce) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Strony i pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

9.2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator oraz administrator usług wskazany w punkcie 2 powyżej. Administrator ani administrator usług nie odpowiadają za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki mogą być umieszczone na Stronie.

 1. KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES W CELACH:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji użytkownika Strony (po ewentualnym zalogowaniu, o ile zostanie udostępniona taka ewentualność), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • zapamiętania podejmowanych interakcji.

Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies pochodzących ze Strony w jego urządzeniu końcowym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

UWAGA! W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto pamiętać, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 1. NEWSLETTER

Administrator może świadczyć usługę newslettera użytkownikom, którzy w tym celu podali swój adres e-mail. Usługa newsletter polega na okresowym przesyłaniu wiadomości o zapowiedziach, nowościach, promocjach, rabatach dostępnych u Administratora (treści marketingowe). Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.

 1. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

12.1. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – https://uodo.gov.pl/.

12.2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest zgoda, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W celu cofnięcia zgody Użytkownik może też wysłać maila na adres biuto@twojkwadrat.com.